Bli bättre på att leva!

Vi tränar ditt hjärta, din hjärna och din kropp

Du får ökad kapacitet för alla situationer i ditt liv

Så här tränar vi

Vi hoppar, kastar, springer och lyfter med ständig variation
Vi använder kroppen till det den är gjord för
Vi utför rörelser som har en funktion i vardagen
Vi anpassar träningen till dina förutsättningar

Välkommen till vår lilla men funktionella lokal på Älgstigen 22

Hos oss finns inga maskiner eller speglar – bara resultat.